Ffestiniog & Welsh Highland Railways

Trosolwg / Overview

  • Swyddi sydd wedi'u postio / Jobs that have been posted: 2
  • Viewed 13
  • Cyfeiriad Ebost / Email Address Applications@ffwhr.com

Disgrifiad o'r sefydliad / Organisation description

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac yn atyniadau o bwys i ymwelwyr â Gogledd Cymru. Y ni yw’r goreuon yn ein maes o safbwynt yr hyn y gallwn ei gynnig, yn bennaf i’r farchnad dwristaidd.

The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are at the heart of the Snowdonia National Park and a major tourist attraction in North Wales.  Our offer, aimed firmly at the tourism market place, stands out as being best in class.