Rwy'n chwilio am swydd yn gweithio gyda phobl.
I am looking for a job working with people.

Rwy'n chwilio am swydd fel cyfrifydd.
I am looking for a job as an accountant.

Rwy'n credu mai gennyf sgiliau defnyddiol ar gyfer y farchnad swyddi heddiw achos...
I think I have useful skills for the job market today because...

Rwy'n ddi-waith ers chwe mis bellach, ers i mi gael fy niswyddo.
I have been unemployed for six months now, since I was made redundant.

Rwy'n gweithio i mi fy hun ers tair blynedd.
I have been working for myself for three years.

Rwy'n gweithio i XX ers pum mlynedd.
I have been working for XX for three years.

Rwy'n hunangyflogedig erbyn hyn ers deng mlynedd.
I have been self-employed now for ten years.

Gallaf ddechrau gwaith ar unwaith
I can begin work straight away.

Hoffwn ddychwelyd i'r gwaith ar ôl gwneud hyfforddiant ychwanegol.
I would like to return to work after doing additional training.