Mae Swydd.cymru yn hysbysfwrdd swyddi newydd ac yn llwyfan modern ar gyfer chwilio am waith yng Nghymru
Swydd.cymru is a new jobs board and modern platform for seeking work in Wales

Yn lansio ym mis Chwefror 2019 / Launching in February 2019

 

Manteision i gyflogwyr:

- Arbedwch arian: £100 am bob hysbysiad swydd
- Yn rhad ac am ddim yn Chwefror a Mawrth 2019

Benefits for employers:

- Save money: £100 per job listing
- No charge in February and March 2019

Manteision i chwilwyr swydd:

- Arbedwch amser: Hidlwyr galluog a hysbysiadau ebost yn ôl ardal, gris cyflog a gallu yn y Gymraeg
- Yn gweithio'n dda ar ffonau symudol
- Yn hollol ddwyieithog, i sicrhau bod y gwasanaeth yn hygyrch i bawb

Benefits for job seekers:

- Save time: intelligent filters and email alerts by area, wage bracket and Welsh language ability
- Works well on mobiles
- Completely bilingual, to ensure that the service is accessible to all


Lleoliadau / Locations

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
+ Gweld mwy / See more

Cytundeb / Contract

 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Gris Cyflog (y flwyddyn) / Salary Band (per year)

 • 0
 • 2
 • 2
 • 0

Gallu yn y Gymraeg / Welsh Language Ability

 • 0
 • 0
 • 3
 • 1

4 Swydd / Jobs Found


Mae Swydd.cymru yn noddi: / Swydd.cymru sponsors:

Blog Cymdeithas yr Iaith